nyitólap
webtérkép
mailküldés
keresés
vissza a főoldalra
Ön jelenleg a Városlakóknak / Hirdetmények / Választási tudnivalók oldalon áll
Városlakóknak
Feliratkozás hírlevélre
Eseménynaptár
vissza
december 2020
előre
Választási tudnivalók
Közlemény az országgyűlési képviselő-választást érintő legfontosabb tudnivalókról
A 2018. április 8-ára kitűzött országgyűlési képviselő-választás szabályait a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény szabályozza.
A szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete február 6-án megválasztotta.
A szavazatszámláló bizottságba delegált tagokat legkésőbb 2018. március 23-án 16.00 óráig lehet bejelenteni a helyi választási iroda vezetőjénél.
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán való részvétele érdekében névjegyzékbe vételét, illetve a névjegyzékben szereplő adatainak módosítását 2018. március 24-én 16.00 óráig kérheti. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2018. április 6-án 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.

Átjelentkezéssel a választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján szavazhat az átjelentkezés szerinti település kijelölt szavazókörében. Ez a szavazókör Lábatlanon a 4. számú Gerenday közösségi ház szavazókör.

Az a választópolgár, aki a szavazás napján külföldön tartózkodik és ott kívánja választójogát gyakorolni a külképviseleti névjegyzékbe vétel iránt március 31-én 16.00 óráig nyújthatja be, vagy ugyanezen időpontig módosíthatja kérelmét.

A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételről azt a választópolgárt, aki 2018. február 9-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe.

A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének legkésőbb 2018. április 6-án 16. 00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel, vagy április 8-án legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz. A mozgóurna iránti kérelem lényeges eleme, hogy azt csak kizárólag írásban lehet igényelni, a kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, anyja nevét, személyi azonosítóját. Ha kérelem nem felel meg a fentieknek, azt a HVI illetve az SZSZB a kérelmet elutasítja.
A kérelmet a helyi választási irodának legkésőbb április 6-án el kell bírálnia. A szavazás napján 15.00 óra után mozgóurna igénylésére nincs lehetőség.

A mozgóurna igénylésére vonatkozó szabályok változása miatt az alábbiakra hívjuk fel még a figyelmet.
A mozgóurna igénylésének okát a választási eljárásokról szóló törvény korlátozza: csak az a választópolgár kérhet mozgóurnát, aki azért nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mert egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt mozgásában. Egyéb indokok, (pl. munkavégzései kötelezettség teljesítése, kényelmi szempontok) alapján nincs lehetőség mozgóurna igénylésére.
A mozgóurnát igénylő választópolgárok nem a szavazóköri névjegyzékben, hanem külön jegyzékben szerepelnek.
A mozgóurnát csak a szavazókör területén belüli címre lehet kivinni.
Az SZSZB mozgóurnás szavazást lebonyolító tagjai csak azok részére biztosíthatják a mozgóurnás szavazást, akik a mozgóuránt igénylő választópolgárok jegyzékében szerepelnek. A mozgóurnás szavazást lebonyolítók a szavazás helyszínén újabb szavazási igényeket nem fogadhatnak el.

A 2018. április 6-án 16.00 óráig bekövetkező változások átvezetését követően a Nemzeti Választási Iroda a szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét lezárja. A helyi választási iroda azokat legkésőbb április 7-én kinyomtatja, majd átadja a szavazatszámláló bizottság elnökének.

A szavazóhelyiségekben szavazni 2018. április 8-án 6.00 órától 19.00 óráig lehet.
A választópolgárok szavazataikat egyéni választókerületi szavazólapon és pártlistás szavazólapon adják le. A nemzetiségi választópolgárként részt vevő személyek nemzetiségi listára szavazhatnak.

A szavazás feltételei:
Kizárólag az szavazhat, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel!!!
Az, aki a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szerepel, kizárólag mozgóurnával szavazhat, a szavazóhelyiségben nem.

A szavazás feltétele a személyazonosság és a lakcím, vagy személyi azonosító igazolása.
ÉRVÉNYES OKMÁNYOK BEMUTATÁSA NÉLKÜL A VÁLASZTÓJOG GYAKORLÁSÁRA NINCS LEHETŐSÉG!!!

A személyazonosság igazolására alkalmas:

- Személyazonosító igazolvány
- Régi típusú, könyvecske formájú személyazonosító igazolvány,
- Ideiglenes személyazonosító igazolvány,
- Vezetői engedély
- Útlevél
- Ideiglenes útlevél

A lakcím igazolására alkalmas:

- Lakcímet igazoló hatósági igazolvány, (lakcímkártya)
- A lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervény
- A régi könyvecske alakú személyazonosító igazolvány, amennyiben tartalmazza a lakcímet,

A személyi azonosító igazolására

- Személyi azonosítót igazoló hatóság igazolvány (lakcímigazolvány hátoldala)
- A régi könyvecske alakú személyazonosító igazolvány, amennyiben tartalmazza a személyi azonosítót,
- Hatósági bizonyítvány, illetőleg igazolás a személyi azonosító jelről

A választásokkal kapcsolatosan minden lényeges információ és nyomtatvány megtalálható a www.valasztas.hu oldalon.
Helyi Választási Iroda

[ 2018.03.13. ]
MEGOSZTÁS:

Kapcsolódó képek
-