nyitólap
webtérkép
mailküldés
keresés
vissza a főoldalra
Ön jelenleg a Városlakóknak / Hirdetmények / Tulajdonosi tájékoztató oldalon áll
Városlakóknak
Feliratkozás hírlevélre
Eseménynaptár
vissza
november 2020
előre
Tulajdonosi tájékoztató
2013. év január elsejétől jelentősen módosultak az ebtartással kapcsolatos jogszabályok, melyek jelentős részben a szolgáltató állatorvosokat is érintik.

MAGYAR ÁLLATORVOSI KAMARA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI SZERVEZETE
H-2800 Tatabánya, Győri út 29. Tel.:(36-34)302- 958, Fax: (36-34) 302-958, e-mail:info@allatorvoskamara.hu, www.allatorvoskamara.hu

TISZTELT EBTARTÓ, KUTYATULAJDONOS !

2013. év január elsejétől jelentősen módosultak az ebtartással kapcsolatos jogszabályok, melyek jelentős részben a szolgáltató állatorvosokat is érintik.
A MÁOK KEM szervezete, mint a szolgáltató állatorvosok kamarája szeretné felhívni az ÖN figyelmét e jelentős változásokra, azokra a kötelezettségekre, amelyek az Ön és a szolgáltató állatorvosok törvényekből, jogszabályokból adódó kötelező feladatai.
Az állatvédelmi törvény alapján:
3§.(1) állattartó: az állat tulajdonosa, illetve aki az állatot vagy az állatállományt gondozza, felügyeli;
4.§ (1) Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni.
(2) Az állat életfeltételeinek kialakításánál tekintettel kell lenni korára, nemére és élettani állapotára. Biztosítani kell az egymásra veszélyt jelentő, egymást nyugtalanító állatok elkülönített tartását.
(3) Az állattartónak gondoskodnia kell az állat igényeinek megfelelő rendszeres, de legalább napi egyszeri ellenőrzéséről.
(6) A kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről köteles eltávolítani.
8.§ Az ember környezetében tartott állat, valamint a veszélyes állat tulajdonjogával, tartásával felhagyni nem szabad. Az állat elűzése, elhagyása vagy kitétele tilos.
10§ (3) Az állat megjelölésénél az állat számára a legkisebb fájdalommal járó megoldást kell alkalmazni.
Az ebek egyedi veszélyesnek minősítésével az állatvédelmi törvény több ponton keresztül korszerűen rendelkezik.
Az állatvédelmi hatóság az ebet egyedileg veszélyesnek minősítheti(24§/A (1)), vagy minősíti(2), ha az eb fizikai sérülést okozott, vagy csak feltételezhető (fizikai, vagy pszichikai állapota alapján), hogy embernek fizikai sérülést okozhat.
A veszélyes ebet polgári jogi szempontból vadállatnak kell tekinteni A település jegyzője kérheti az állatvédelmi hatóságtól az eb egyedi veszélyessé minősítését(8).
42/A.§ (1) A transzponderrel megjelölt ebek adatait országos elektronikus adatbázisban (a továbbiakban: adatbázis) kell nyilvántartani az állat tartója és más személyek jogainak, személyi biztonságának és tulajdonának védelme céljából.
(6) Az eb tulajdonosa és tartója köteles a (4) bekezdés szerinti adatokat az eb transzponderrel történő megjelölését és regisztrációját végző
állatorvos rendelkezésére bocsátani.
(9) Az adatbázisban szereplő adatok tulajdonjogot nem igazolnak.
42/B.§ (1) A tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.
(5) Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a (2) bekezdés szerinti adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
42/C.§ (1) Az ebtartás helye szerint illetékes települési önkormányzat az adott év első napjáig négy hónapos kort betöltött eb után az eb tulajdonosától évente ebrendészeti hozzájárulást szedhet be.
Az ebrendészeti hozzájárulás mértékét a települési önkormányzatok határozhatják meg, különféle kritériumok alapján, de mértéke nem haladhatja meg a hatezer (veszélyes eb esetén: húszezer) Ft-ot.
A törvény külön részletezi mely esetekben nem szedhető ebrendészeti hozzájárulás.
A határidőre meg nem fizetett ebrendészeti hozzájárulás adók módjára behajtandó köztartozás.
164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet, a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól
2§ f) oltási könyv az állat veszettség elleni immunizálásának igazolására szolgáló, egyedi sorszámmal ellátott, szigorúan meghatározott adattartalmú okirat.
3.§ (1) Az eb tartója köteles az állata állat-egészségügyi felügyeletét ellátó szolgáltató állatorvosnak bejelenteni, ha az állata a három hónapos kort elérte, elhullott vagy elkóborolt, vagy új tulajdonoshoz került.
4.§ (1) Az állattartó köteles:
a) minden három hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen saját költségén az állat állat-egészségügyi felügyeletét ellátó szolgáltató állatorvossal beoltatni az alábbiak szerint:
aa) a három hónapos kort elérteket 30 napon belül,
ab) az első oltást követően 6 hónapon belül,
ac) ezt követően évenként;
b) az oltási könyvet megőrizni, azt az immunizálás megtörténtét ellenőrző állategészségügyi hatóság felszólítására bemutatni, illetve tulajdon átruházás esetén az új tulajdonosnak átadni, továbbá biztosítani, hogy az oltási könyvet a közterületen az ebre felügyelő személy magánál tartsa az oltás érvényességének bizonyítása céljából;
c) az oltási könyv megrongálódása, elvesztése esetén az oltást végző állatorvostól nyolc napon belül az oltási könyv pótlását kérni;
A veszettség elleni védőoltást valamennyi szolgáltató állatorvos elvégezheti. (4§ 3).
(7) Veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel megjelölt eb oltható.
4/A. § Az oltási könyv az állat tulajdonjogát és származását nem igazolja.
7.§ (1) A veszettség elleni immunizálás elvégezhető:
a) engedélyezett állat-egészségügyi szolgáltató létesítményben,
b) az állattartó kérésére az állat tartási helyén,
c) a Kamara területi szervezete által javasolt településeken vagy településrészeken összevezetve.
41/2010. (II. 26.) Korm. Rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról

3§ (2) Ebet forgalmazni, illetve tulajdonjogát forgalmazásnak nem minősülő más módon átruházni kizárólag az állatot azonosító elektronikus transzponderrel (bőr alá ültetett mikrochip) történő megjelölése után lehet.
(3) Az állatmenhelyről, ebrendészeti telepről, vagy állatvédelmi szervezettől örökbeadott eb és macska transzponderrel történő megjelölésének költségei az állat örökbefogadóját terhelik.
13.§ Az állattartónak rendelkeznie kell a kötelező immunizálásra vonatkozó mindenkori adatokkal és dokumentumokkal, egyedi tartós megjelöléssel rendelkező állat esetében az állat azonosítására vonatkozó adatokkal és dokumentumokkal is. Amennyiben az állat új tulajdonoshoz kerül, részére e dokumentumokat át kell adni.
(2) A kedvtelésből tartott állatot úgy kell tartani, hogy az állat tartása lehetővé tegye annak természetes viselkedését, ugyanakkor a környező lakóközösség kialakult életés szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja.
(5) Tilos
a) kistestű ebet 10 m2-nél, közepes testű ebet 15 m2-nél, nagytestű ebet 20 m2-nél kisebb területen tartósan,
b) kistestű ebet 4 m-nél, közepes testű ebet 6 m-nél, nagytestű ebet 8 m-nél rövidebb eszközzel tartósan kikötve,
(13) Az ebek kikötéséhez, illetve vezetéséhez használt eszközöknek az állatra történő rögzítésére kizárólag nyakörv vagy hám használható oly módon, hogy az az állat egészségét ne veszélyeztesse
15) Az eb, macska és görény kölyköket nyolchetes korukig anyjukkal kell tartani.
16§ (5) Eb küllemének megváltoztatása érdekében farok kurtítás végezhető, az eb hét napos koráig.
17.§ (1) Belterület közterületén - kivéve az ebek futtatására kijelölt területet - ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes.
(2) Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen.
17/B. § (1) A szolgáltató állatorvos az eb vizsgálata, kezelése előtt köteles ellenőrizni, hogy az állat transzponderrel jelölt-e.
(2) A transzponderrel való megjelölés vagy az ivartalanítás megtörténtét az azt elvégző szolgáltató állatorvos az oltási könyv vagy a kisállatútlevél megfelelő rovatának kitöltésével, aláírásával és bélyegzőjével igazolja. Az ivartalanítás megtörténte utólag kizárólag az ebtartó költségén elvégzett eredményes bizonyító vizsgálatot követően igazolható.
(4) A transzponderrel megjelölt, az adatbázisban nem szereplő eb adatait az állat tartója köteles 2012. december 31-ig a magánállatorvossal az adatbázisban regisztráltatni
(7) A transzponderrel megjelölt eb tulajdonosának, tartási helyének megváltozása, vagy az állat elpusztulása esetén az eb tartója az adatváltozást 8 napon belül köteles a szolgáltató állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni.
(10) Négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható .
(11 A (10) bekezdésekben foglaltak betartását a jegyző és a járási állategészségügyi hivatal ellenőrzi.
(12 A négy hónaposnál idősebb transzponderrel nem jelölt ebről a jegyző és a szolgáltató állatorvos köteles jelentést tenni a járási állategészségügyi hivatal felé.
Dr. Mátray Árpád (alelnök), Dr. Bogár István (elnök), Dr. Csutorás István (titkár)
Tájékoztató letölthető formátumban

[ 2013.03.25. ]
MEGOSZTÁS:

A törlés használata

A hozzászólás végén látható egy új gomb, mellyel a fórum önmoderálását szeretnénk segíteni. A moderálandó hozzászólás betűszíne pirosra vált a gombra kattintás előtt.

A törlés gomb segítségével bárki sértőnek jelölhet egy hozzászólást. A sértőnek jelölt hozzászólások kisebb betűvel látszanak, és halvány piros a hátterük. Ha egy hozzászólásra 4 törlési igény érkezik eltérő IP címekről, az automatikusan lekerül az oldalról, azaz moderálásra kerül. A gomb után látható számok az eddigi törlési igények számát mutatják a moderálási limithez képest.


Hozzászólások

Nincsenek még hozzászólások!
Kapcsolódó képek
-
-