nyitólap
webtérkép
mailküldés
keresés
vissza a főoldalra
Ön jelenleg a Városlakóknak / Hirdetmények / Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat oldalon áll
Városlakóknak
Feliratkozás hírlevélre
Eseménynaptár
vissza
november 2020
előre
Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat
A Pályázat nyertese: “2020. évi Lábatlani Vállalkozók Köre Egyesület Ösztöndíjasa” 100.000 forint értékű anyagi támogatásban részesül
Lábatlani Vállalkozók Köre Egyesület
TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ
2020. év
Pályázati feltételek

A Lábatlani Vállalkozók Köre Egyesület pályázatot hirdet diákok számára.

A Pályázat nyertese:

“2020. évi Lábatlani Vállalkozók Köre Egyesület Ösztöndíjasa”

100.000 forint értékű anyagi támogatásban részesül,

A támogatás az Ösztöndíjas által választott konkrét tanulmányok -szakmai vagy tanulmányi utak, versenyek, stb.- költségeire, illetve a tanulmányokhoz szükséges eszközök beszerzésére fordítható. (A támogatás felhasználásáról pontos elszámolást szükséges készíteni.)

A pályázaton a továbbá 2 db külön díj kerül kiosztásra 50.000 Ft - 50.000 Ft értékben, valamint a legjobb hét pályázatot benyújtó diák oklevélben és 5000 Ft értékű könyvutalványban részesül.

A Pályázaton az a lábatlani diák vehet részt, aki

● a pályázat benyújtásakor 8. osztályban tanul és lakóhelye Lábatlan (ezt lakcím kártyával igazolni szükséges)
● legalább egy tárgyból - a tanárai szerint - kiemelkedő, dicséretes, esetleg országos versenyeken jó helyezést ért el; vagy valamilyen tudományágban, művészeti területen, illetve sportban képes, vagy képességekkel rendelkezik az átlagon felüli teljesítményre.

A Pályázat két részből áll:
● az első fázisban a pályázó írásos pályázati anyagot készít,
● a második fázisban a 10 legjobbnak ítélt pályázatot benyújtó diák beszélgetésen vesz részt a Bíráló Bizottság tagjaival.

A jelentkezőnek az alábbiak szerinti írásbeli pályázatot kell benyújtani


1. A Pályázónak legfeljebb három oldal terjedelemben kell leírnia az őt leginkább érdeklő, foglalkoztató tudományágat, sportot, művészeti-, zenei képzést stb., amivel kapcsolatban az ösztöndíjat fel kívánja használni. Az esszében a pályázónak érvelni kell amellett, hogy miért indokolt a támogatása, az ösztöndíjat milyen célra és formában kívánja felhasználni, az milyen tanulmányokat, képzést, fejlődést biztosítana számára.
(A pályázathoz csatolható, azt részben helyettesítheti saját készítésű film, album, festmény, egyéb kreatív megoldás.)
2. 1 oldalas bemutatkozás, amiben ismerteti a pályázó személyét, céljait, eredményeit.
3. Pedagógus (vagy szakértő, művész, edző) ajánlólevele a pályázó tevékenységét ismerő szakember részéről. A szakmaiság mellett kérjük, hogy az ajánló térjen ki a pályázó anyagi körülményeire.
4. Diáktársak ajánlása: legfeljebb három osztály -, vagy iskolatársának külön-külön írásos ajánlását is csatolnia kell a pályázatához, melyben néhány mondatban saját szavaikkal ajánlják társukat az ösztöndíjra.
5. A mellékelt adatlap, szülői nyilatkozat kitöltése.

Az írásos pályázat beadási határideje: 2020. április 22. éjfél
A benyújtás helye:
A pályázat kizárólag elektronikus formában nyújtható be a labatlanivallalkozokkore@gmail.com címre.

Bármelyik írásos pályázati követelmény hiánya, illetve a benyújtási határidő elmulasztása a pályázatból való automatikus kizárást eredményezi! Hiánypótlási lehetőség nincs.

Szóbeli (személyes beszámoló) pályázat
A határidőben beérkezett, feltételeknek megfelelő és a Bíráló Bizottság által kiemelkedőnek ítélt 10 írásos pályázati anyagot benyújtó Pályázónak szóbeli formában is ’meg kell védeni’ a pályázatát.
A szóbeli beszámoló alkalmából a Pályázónak:
- röviden be kell mutatni magát és beszélni arról, hogy miért pályázik,
- össze kell foglalni és esetleg kiegészíteni az írásos pályázati anyagot,
- válaszolni kell a Bizottság tagjainak a Pályázóval, illetve a pályázati anyaggal kapcsolatos kérdéseire.

Értékelés
Maximum 100 pont érhető el a következő megoszlásban:

45 pont az írásos pályázat minősége
40 pont a pályázó szóbeli bemutatkozása
10 pont a diáktársak és pedagógusok ajánlása
5 pont a pályázó rászorultsága

A pályázatok értékelését a Bíráló Bizottság végzi, melynek tagja az előző évi Ösztöndíjas diák. (2019-ben az Arany János Általános Iskola diákönkormányzatának vezetője.)
A Bizottság vezetője a Lábatlani Vállalkozók Köre Egyesület elnöke, aki szavazat egyenlőség esetén dönt.

Pályázati határidők
➢ Az írásos pályázat beadási határideje: 2020. április. 22. éjfél
➢ Értesítés az írásos pályázat eredményéről: 2020. május 4-ig
➢ Személyes beszélgetés határideje: 2020. május 18-ig
➢ Eredményhirdetés és a díjak átadása: 2020. június 15-ig.

Lábatlan 2019. augusztus 31.
LÁBATLANI VÁLLALKOZÓK KÖRE EGYESÜLET

Mellékletek:

Adatkezelési hozzájárulás

Adatvédelmi tájékoztató

Pályázati kiírás

Pályázati felhívás

Személyi adatlap


[ 2019.11.15. ]
MEGOSZTÁS:

Kapcsolódó képek
-