nyitólap
webtérkép
mailküldés
keresés
vissza a főoldalra
Ön jelenleg a Városlakóknak / Hirdetmények / Pályázati felhívás oldalon áll
Városlakóknak
Feliratkozás hírlevélre
Eseménynaptár
vissza
november 2020
előre
Pályázati felhívás
A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformálásra fordítható támogatás elnyerésére

A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság (továbbiakban: OKTF NHI, székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a, telephely: 1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1.)

A PÁLYÁZAT CÉLJA
Magyarország hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos céljainak elérése - úgy, mint a hazai hulladékgyűjtési és -hasznosítási arányok folyamatos javítása, az Európai Unió erre vonatkozó elvárásainak teljesítése - érdekében elengedhetetlenül fontos a lakosság ezzel kapcsolatos szemlélet- és gondolkodásmódjának megváltoztatása.
Ezt támasztja alá az OKTF NHI egy korábbi felmérésének eredménye, amely szerint bár a megkérdezettek mintegy 90 százaléka azt állította, hogy szelektíven gyűjti a körülötte keletkező hulladékokat, a valóságban mindössze 12-15 százalékuk tesz így.
A különböző típusú hulladékok (csomagolási: műanyag, papír, üveg, fém, italos karton; elektromos és elektronikai berendezések, gumi és akkumulátor hulladékok) megfelelő, azaz szelektív, elkülönített gyűjtése fontos feltétele ezen hulladékok megfelelő kezelésének és a bennük lévő értékes másodnyersanyagok hasznosításának.
Ahhoz, hogy ezen a területen erőteljes pozitív irányú változást érjünk el, nélkülözhetetlen a lakosság körében a felelős, környezettudatos magatartás és gondolkodás, a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése, a környezeti nevelés.
Ennek sikeres és eredményes megvalósításához, az OKTF NHI által folyamatosan szervezett és lebonyolított országos társadalmi szemléletformáló kampányok mellett, helyi szintű, a helyi adottságokhoz és körülményekhez, valamint igényekhez igazított ösztönzésre is szükség van.
Fentieknek megfelelően és hivatkozva az OKTF NHI 2015. évi kommunikációs tervében foglaltakra, jelen pályázat célja a hazai hulladékgazdálkodással kapcsolatos lakossági szemléletformálás, a környezettudatos gondolkodás erősítése a helyi körülményekhez igazítva, a helyi lakosságra szabva.
Jelen pályázat során alkalmazandó jogszabályok és normatív utasítások:
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- az egyesülési jogról, a közhasznú szervezetek jogállásáról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civiltv.),
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),
- a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzataiból pályázati úton vagy egyedi elbírálás keretében pénzeszköz- vagy előirányzat-átadással biztosított támogatások felhasználása ellenőrzésének és a beszámolók összeállításának szabályairól szóló 28/2013. (XII. 21.) VM utasítás (a továbbiakban: VM utasítás),
- a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet.
A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformálásra fordítható támogatás elnyerése érdekében az OKTF NHI pályázati felhívást tesz közzé.

KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖRE
A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformálásra fordítható támogatás elnyerésére pályázatot nyújthatnak be:
- magyarországi önkormányzatok (települési és megyei),
- a jelen pályázati felhívás megjelenése előtt Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezetek (egyesületek, alapítványok),
- a jelen pályázati felhívás megjelenése előtt Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok,
- nyilvántartásba vett, OM azonosítóval, működési engedéllyel és állami elismeréssel rendelkező állami és magán köznevelési intézmények (óvodák, általános és középfokú iskolák, szakképző intézmények, kollégiumok) és államilag elismert magyar felsőoktatási intézmények (magán, egyházi, állami intézmények),
- egyházak,
- vagy ezek társulásai.

TÁMOGATÁSI FELTÉTELEK

A pályázat keretében megvalósítható
- a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítésével,
- a hulladékok keletkezésének megelőzésével és
- a hulladékká vált anyagok újrahasznosításával illetve újrahasználatával kapcsolatos projekt.
A projekt
- a környezeti nevelésre,
- a környezettudatosság erősítésére,
- a felelős magatartás és az ahhoz szükséges információk megismerésére és elsajátítására kell, hogy irányuljon.
A pályázatból megvalósítható projekt többek között
- rendezvény (pl. workshop, kiállítás, tanulmányút, szakmai tájékoztató fórum, konferencia, vetélkedő) és/vagy
- kiadvány (pl. különböző információs, tájékoztató anyagok), amely a lakosság egy részét, vagy egy speciális célcsoportot (pl. települési, járási, megyei vagy régiós szinten, társadalmi réteget, vagy korosztályt) szólít meg.

Forrás és további információk: http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/63F714B2EE19AFCFC1257EE5003FE397


[ 2015.10.26. ]
MEGOSZTÁS:

Kapcsolódó képek
-