nyitólap
webtérkép
mailküldés
keresés
vissza a főoldalra
Ön jelenleg a Városlakóknak / Hirdetmények / PÁLYÁZATI FELHÍVÁS oldalon áll
Városlakóknak
Feliratkozás hírlevélre
Eseménynaptár
vissza
november 2020
előre
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 Komárom-Esztergom megyében természeti katasztrófában kárt szenvedettek számára kiírt pályázat. Határidő: 2010. augusztus 15.
A Komárom-Esztergom Megye Önkormányzat pályázatot hirdet az általa 20 millió forint tőkeösszeggel létrehozott – cégek és magánszemélyek támogatásával kiegészülő –

„TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁBAN KÁRT SZENVEDETTEK ÉS VESZÉLYHELYZETBE KERÜLTEK PÁLYÁZATI ALAPJÁBÓL”

folyósítandó támogatás felhasználására.

A támogatás célja: A május-júniusi nagy esőzések következtében kárt szenvedett megyei magánszemélyek és szervezetek támogatása.

Támogatásra jogosult: Az a Komárom-Esztergom megye területén – kivéve a megyei jogú várost – állandó lakhellyel rendelkező személy, vagy a megyében székhellyel, vagy telephellyel rendelkező szervezet, amelynek (akinek)
• a fenti időszakban bekövetkezett természeti katasztrófa által okozott anyagi kár, vagy veszélyhelyzet következtében megélhetése, lakhatása ellehetetlenült, megnehezült, vagy működése veszélybe került,
• állami és/vagy biztosítótársaság és/vagy önkormányzat általi kártérítésre nem, illetve csak részben jogosult.

A támogatás mértéke, formája: Legfeljebb 1 millió forint vissza nem térítendő támogatás, amely eseti jelleggel, indokolt esetben – közgyűlési jóváhagyással – legfeljebb 2 millió forintra növelhető. Saját forrás vállalása nem feltétel!

Támogatási igény benyújtása: A káreseménnyel érintett ingatlan szerint illetékes Polgármesteri Hivatalnál történik.

Határidő: 2010. augusztus 15.

Támogatás a Polgármesteri Hivataloknál igényelhető adatlap (2 példányban) és mellékletei benyújtásával igényelhető. Az igények jogosságát az illetékes helyi önkormányzat megvizsgálja, véleményezi, összesíti és eljuttatja a megyei önkormányzathoz.

Kötelezően benyújtandó mellékletek:
• A támogatás révén felszámolni kívánt kár mértékének pontos, kárszakértő (vagy az önkormányzat műszaki szakértője, előadója) véleményével alátámasztott igazolása, lehetőség szerint fotódokumentációval.
• Nyilatkozat arról, hogy állami, biztosító, illetve önkormányzat általi kártérítésben nem, vagy nem teljes mértékben részesültek.
• Munkáltató, vagy települési jegyző által kiállított igazolás a magánszemély pályázó, és a vele egy háztartásban élő családtagjai havi nettó összes jövedelméről, az egy főre jutó havi nettó jövedelemről.
Hiánypótlásra egy alkalommal, az erre irányuló felhívás kézhezvételétől számított 10 napon belül van lehetőség.

Döntés a támogatásról:
A támogatás odaítéléséről a megyei közgyűlés 3 tagú ad hoc bizottsága dönt, amelynek tagja a közgyűlés elnöke, kistelepülési tanácsnoka, valamint a közgyűlés Térség- és Gazdaságfejlesztési Bizottságának elnöke.

Támogatás folyósítása: A támogatás folyósítása – a kötendő háromoldalú szerződés értelmében – a települési önkormányzat számlájára történik, a szerződés aláírását követő 15 napon belül. A kedvezményezett a támogatási összeget a támogatási szerződésben megnevezett munkákról, vásárolt anyagokról stb. kiállított számlák benyújtását követően, a települési önkormányzattól kapja meg. Támogatás a segélyalap kimerüléséig folyósítható!

Elszámolás:
A támogatott köteles a támogatás felhasználásáról az illetékes önkormányzat felé igazoltan, a munkák befejezését követő 30 napon belül elszámolást benyújtani.

További információ: A helyi önkormányzatoknál, illetve a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatalnál (Pohlmüllner Tamás – Telefon: 34/517-103, Mobil: 20/912-62-99, e-mail: pohlmullner.tamas@kemoh.hu) kérhető. Részletes tájékoztató a www.kemoh.hu honlapon olvasható.

Tatabánya, 2010. július 21. Popovics György
a megyei közgyűlés elnöke


[ 2010.07.29. ]
MEGOSZTÁS:

Kapcsolódó képek
-