nyitólap
webtérkép
mailküldés
keresés
vissza a főoldalra
Ön jelenleg a Városlakóknak / Hirdetmények / Óvodavezető pályázat oldalon áll
Városlakóknak
Feliratkozás hírlevélre
Eseménynaptár
vissza
november 2020
előre
Óvodavezető pályázat
Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet Lábatlan Város Zengő Óvoda és Bölcsőde óvodavezető beosztás betöltésére.

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testülete

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Lábatlan Város Zengő Óvoda és Bölcsőde óvodavezető (magasabb vezető) beosztás betöltésére.

Munkáltató: Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2541 Lábatlan, József A. u. 60. Tel: 33/517-500
Munkahely (munkavégzés helye): Zengő Óvoda és Bölcsőde
2541 Lábatlan, Piszkei ltp.10.
Micimackó telephely: Óvoda u. 33.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: 2017. augusztus 15. - 2022. augusztus 14-ig szól
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az Önkormányzati fenntartású, önálló költségvetési szervként működő intézmény vezetése,
Az ehhez kapcsolódó pedagógiai feladatok, szakmai tevékenységek szervezése, tervezése, pályázatok készítése, személyzeti és gazdasági feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- felsőfokú óvodapedagógus végzettség és szakképzettség,
- pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
- legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
- büntetlen előélet, cselekvőképesség.
A pályázatnál előnyt jelent:
- szakmai gyakorlaton belül magasabb vezetői gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- személyes adatokat is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz,
- az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, (vezetési program)
- szakmai gyakorlat igazolása,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a kezeléséhez, továbbításához hozzájárul, a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik,
- végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok másolatai, vagy eredeti iratok,
- 3 hónapnál nem régebben kiállított erkölcsi bizonyítvány.
- Nyilatkozat arról, hogy a képviselő-testület és a bizottság nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalják a pályázatot.
- Nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A pályázat beérkezésének határideje: 2017. május 19 péntek 12.00 óra.
A pályázatot Lábatlan Város polgármesterének címezve, 2541 Lábatlan, József A. u. 60. címre kell eljuttatni személyesen vagy postai úton a megjelölt határidőre történő beérkezéssel. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat Zengő Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői álláshelyére”.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Schantzl Edit jegyző nyújt a 33 / 517-500-as telefonszámon.
A pályázat elbírálásának módja és rendje:
A pályázatokat a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben meghatározott szervezetek, továbbá egy szakmai előkészítő bizottság véleményezik. A kinevezésről Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.
A képviselő-testület a pályázattal kötelezően benyújtandó iratok tekintetében hiánypótlásra nem ad lehetőséget.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
- kozigallas.gov.hu
- Oktatási és kulturális közlöny,
- Lábatlan Város Önkormányzat honlapja és helyi Hírmondó lapja
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 27.

[ 2017.04.03. ]
MEGOSZTÁS:

Kapcsolódó képek
-