nyitólap
webtérkép
mailküldés
keresés
vissza a főoldalra
Ön jelenleg a Városlakóknak / Hirdetmények / Intézményvezetői pályázat oldalon áll
Városlakóknak
Feliratkozás hírlevélre
Eseménynaptár
vissza
november 2020
előre
Intézményvezetői pályázat
Határozati javaslat Kuckó Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői álláshelyének pályázati kiírására

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. A Kuckó Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői (magasabb vezető) álláshelyének betöltésére pályázatot ír ki az alábbi tartalommal:

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testülete

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Kuckó Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A magasabb vezetői megbízás időtartama:

A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 2021.01.01.-2025.12.31-ig szól.
A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A munkavégzés helye:
Kuckó Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat
Székhelye: Lábatlan, Cementgyári lakótelep 5.
Az intézmény feladatellátásra szerződött önkormányzatainak (Nyergesújfalu, Süttő, Bajót, Nagysáp) telephelyei.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézményvezető feladata az intézmény szakszerű és jogszerű működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, koordinálása, képviselete a Lábatlan város, illetve a feladatellátási szerződés szerinti működési területen, az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogok gyakorlása, az intézmény költségvetésében biztosított pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű, takarékos gazdálkodás.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- felsőfokú szociális alapvégzettség, pszichológus, pszichopedagógus, vagy
mentálhigiénés szakember, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, szociális igazgatásszervező oklevéllel rendelkező:
óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelő-tanár, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, jogász, igazgatásszervező, vagy szociális menedzser oklevéllel rendelkező: pedagógus, védőnő
- felsőfokú végzettséget, vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás , illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett – legalább 5 év - szakmai gyakorlat.
- büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai program, az intézmény fejlesztésére, vezetésére vonatkozó program,
- szakmai életrajz,
- iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okirat másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az azt megkérő levél feladóvevénye,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, hogy a pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerjék,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.
- nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálását az Önkormányzat nyilvános, vagy zárt ülésen tárgyalja,
- nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 19.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Schantzl Edit jegyző nyújt, a 06/33 517-500 -as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak Lábatlan Város Önkormányzat címére történő megküldésével (2541 Lábatlan, József A. út 60.) Kérjük a borítékon feltüntetni a „Kuckó Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezető állás” megnevezését.
- Elektronikus úton Schantzl Edit jegyző részére a polghiv@labatlan.hu e-mail címen
- Személyesen: Schantzl Edit jegyző, 2541 Lábatlan, József A. út. 60.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 29.

2. A pályázati felhívást megjelenteti a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (a továbbiakban: személyügyi központ) internetes oldalán.
Határidő: azonnal
Felelős: Schantzl Edit jegyző

[ 2020.07.14. ]
MEGOSZTÁS:

Kapcsolódó képek
-