nyitólap
webtérkép
mailküldés
keresés
vissza a főoldalra
Ön jelenleg a Városlakóknak / Hirdetmények / Intézményvezetői pályázat oldalon áll
Városlakóknak
Feliratkozás hírlevélre
Eseménynaptár
vissza
november 2020
előre
Intézményvezetői pályázat
 Pályázati felhívás a Vitéz Sághy Antal Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmények intézményvezetői (magasabb vezetői) álláshelyére
Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Vitéz Sághy Antal Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmények intézményvezetői (magasabb vezetői) állásra.

A munkavégzés helye: Vitéz Sághy Antal Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmények, 2541 Lábatlan, Tulipán. u. 57.
A vezetői megbízás időtartama: 2016. június 1-től 2021. május 31-ig, 5 évre szól.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
- Kulturális intézmény vezetése, képviselete.
- Könyvtári és közművelődési, közösségi feladatok ellátása.
- Közművelődési rendezvények szervezése.
- Felelősség az éves munkaterv és költségvetés elkészítéséért és végrehajtásáért.
- Munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet az irányadók.

Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet,
- 18. életév betöltése,
- magyar nyelvtudás,
- A pályázó felsőfokú közművelődési végzettséggel és szakképzettséggel, vagy nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával és legalább 5 éves szakmai gyakorlattal,
- vagy könyvtáros szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel, vagy nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, vagy
- főiskolai könyvtárosi képzettséggel és legalább 5 év szakmai gyakorlattal rendelkezik,
- könyvtáros végzettség esetén idegennyelv-ismerettel rendelkezik.
A pályázatnál előnyt jelent:
- mind könyvtárosi, mind közművelődési területen meglévő felsőfokú végzettség,
- közművelődési végzettség esetén idegennyelv-ismeret,
- kiemelkedő szakmai ismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- szakmai program, az intézmény fejlesztésére, vezetésére vonatkozó program,
- szakmai életrajz,
- iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okirat másolata,
- hatósági bizonyítvány, amely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 20 § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt.
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul a pályázati anyagának az eljárásban történő megismerése céljából,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálását az Önkormányzat nyilvános, vagy zárt ülésen tárgyalja
- nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Schantzl Edit jegyző nyújt, a 06/33 517-500 -as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak Lábatlan Város Önkormányzat címére történő megküldésével (2541 Lábatlan, József A. utca 60.) Kérjük a borítékon feltüntetni a „Vitéz Sághy Antal Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmények intézményvezető állás” megnevezését.
- Elektronikus úton Schantzl Edit jegyző részére a polghiv@labatlan.hu e-mail címen
- Személyesen: Schantzl Edit jegyző, 2541 Lábatlan, József A. u. 60.


A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
- www.kszk.gov.hu
- www.labatlan.hu


[ 2016.02.17. ]
MEGOSZTÁS:

Kapcsolódó képek
-