nyitólap
webtérkép
mailküldés
keresés
vissza a főoldalra
Ön jelenleg a Városlakóknak / Hirdetmények / Adóügyi ügyintéző oldalon áll
Városlakóknak
Feliratkozás hírlevélre
Eseménynaptár
vissza
november 2020
előre
Adóügyi ügyintéző
Lábatlan Város Önkormányzatának Jegyzője  pályázatot hirdet adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére. Beadási határidő: augusztus 22.
Lábatlan Város Önkormányzatának Jegyzője a Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
adóügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2541 Lábatlan, József A. u. 60.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Helyi adók
A helyi adókról szóló tv. előírásai, valamint az önkormányzat illetékességi területén hatályos adótételekről szóló önkormányzati rendelet szerint vezeti és nyilvántartja az adózók körét.
A bevallások és bejelentések alapján kiállított határozatokkal értesíti az érintetteket az adó összegéről, esedékességének időpontjáról, valamint az adófizetési kötelezettségben beállt változásokról.
A befizetéseket felvezeti az adózók egyéni számlájára.
Elvégzi az időszakos zárási teendőket, teljesíti az ezzel kapcsolatos információszolgáltatási kötelezettséget.
Az analitikus nyilvántartás szerinti egyenlegeket folyamatosan figyelemmel kíséri. A fizetési kedvezményekkel kapcsolatban érkezett kérelmek elbírálására javaslatot tesz a jegyző felé. A könyvviteli zárásokhoz kapcsolódóan kimutatást készít. A kimutatást összesítve a könyvelő részére átadja.
Az éves költségvetés bevételi forrásainak tervezéséhez a bevallások és kivetések alapján számításokat végez és adónemenként a várható bevételekről.
Ellenőrzési feladatok
Az adózás rendjéről szóló törvény alapján a vállalkozási tevékenységet folytatók körében ellenőrzést végez.
Adók bevallásának teljesítése
Vezeti és nyilvántartja az önkormányzat tevékenységével kapcsolatos, az Áfa tv. hatálya alá tartozó gazdasági eseményeket.
Az Áfa nyilvántartásához kapcsolódóan elkészíti az intézmények által befizetett étkezési térítés díjakról készült kimutatást, továbbá a nyilvántartásba felvezeti az intézmények által kiállított számlák adatait. Ezt követően összeállítja az ÁFA bevallást.
A számítógépes könyvelés adataival történt egyeztetés után gondoskodik a bevallás határidőben történő teljesítéséről. A jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészíti az államháztartással szembeni juttatások és kötelezettségek bevallását.
Analitikus nyilvántartások vezetése
A főkönyvi könyveléshez kapcsolódóan az alábbi analitikus nyilvántartásokat vezeti és figyelemmel kíséri.
December 31-i fordulónappal lezárja a nyilvántartásokat és a mérleg alátámasztásához leltárakat készít.
Biztosítások
A vagyon és eszközbiztosítással kapcsolatos feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a(z) egyéb juttatások tekintetében a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatában foglaltak rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- legalább középiskolai végzettség
- középfokú pénzügyi-számviteli szakképesítés
- közigazgatási szervnél eltöltött legalább 1 év gyakorlat
- Felhasználói szintű számítógépes ismeret (Word, Excel, Önkadó, Abev, Internet)
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- önkormányzati pénzügyi területen szerzett gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy legalább a kérelem másolata, iskolai és szakmai végzettséget tanúsító okiratok másolata, szakmai gyakorlat helyének és idejének igazolása, könyvviteli szolgáltatásra jogosító engedély másolata, nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában közreműködők a pályázatba betekintsenek.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2011.szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt: Naszákné Németh Hilda gazdasági irodavezető nyújt, a 33/517-500 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (2541 Lábatlan, József A. u. 60.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 31.

Schantzl Edit
jegyző

[ 2011.08.01. ]
MEGOSZTÁS:

A törlés használata

A hozzászólás végén látható egy új gomb, mellyel a fórum önmoderálását szeretnénk segíteni. A moderálandó hozzászólás betűszíne pirosra vált a gombra kattintás előtt.

A törlés gomb segítségével bárki sértőnek jelölhet egy hozzászólást. A sértőnek jelölt hozzászólások kisebb betűvel látszanak, és halvány piros a hátterük. Ha egy hozzászólásra 4 törlési igény érkezik eltérő IP címekről, az automatikusan lekerül az oldalról, azaz moderálásra kerül. A gomb után látható számok az eddigi törlési igények számát mutatják a moderálási limithez képest.


Hozzászólások

Nincsenek még hozzászólások!
Kapcsolódó képek
-